ข่าวสารทั้งหมด
23 เม.ย. 2561
ทั่วไป

รดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะพลศึกษา จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทย ตามรอยออเจ้า บุพเพสันนิวาส โดยผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายชาย อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ และผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายหญิง นางจินดา ไตรเวช หน่วยงานการเงินและพัสดุ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ทั่วไป

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

คณะพลศึกษาสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรด้นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

ทั่วไป

คณะพลศึกษาร่วมใจใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า

ขอร่วมมือในการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสาร  เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษา ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร โดยจัดทำกล่องใส่กระดาษ Reuse และ Recycle ไว้ที่หน้าห้องงานบริหารและธุรการ

19 มี.ค. - 01 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

การสร้าง Google Forms & QR code และ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน ICT เรื่อง การสร้าง Google Forms & QR code และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

15 ต.ค. - 16 พ.ค. 2561
วิจัย

มหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yukio Yamada, Prof. Hajime OMORI และ Mr. Atsushi Hasegawa จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา คณะพลศึกษา โดยมีอาจารย์วิทวัส ปิงเมือง อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น