ข่าวสารทั้งหมด
12 ม.ค. 2561
ทั่วไป

คณะพลศึกษา มศว ได้จัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561

ช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายผู้บริหาร อาจารย์อาวุโสอวยพรปีใหม่ ให้กับบุคลากรและจับของรางวัลพิเศษ จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญและการแสดงของแต่ละหน่วยงาน

08 ม.ค. - 10 ม.ค. 2561
ทั่วไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะพลศึกษา มศว จัดการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตามโครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561