ข่าวสารทั้งหมด
14 พ.ค. - 06 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

ทั่วไป

กองคลังแจ้งข่าว

แจ้งคณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 3.ว 89 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

08 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

27 ก.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ กับนิสิตคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

04 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะพลศึกษา 

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

06 ต.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำโดยคุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์มอบเงินให้แก่นิสิต คณะพลศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

06 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

18 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ "ครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะพลศึกษา"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ประจำปี 2564 ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล