คณะพลศึกษา มศว เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษา

คณะพลศึกษา มศว เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162