การสร้าง Google Forms & QR code และ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดการความรู้ของคณะพลศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ในการสร้าง Google Forms และ การสร้าง QR code และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

***เอกสารเพิ่มเติม1[Google Forms & QR code]

***เอกสารเพิ่มเติม2[การสร้าง QR CODE]

***เอกสารเพิ่มเติม3[เอกสารบรรยาย พัสดุ]

***เอกสารเพิ่มเติม4[คู่มือ พัสดุ]

***วิดีโอเพิ่มเติม[Google Forms]

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น