ข่าวสารและกิจกรรม
00
มาตราการ เข้า-ออก คณะพลศึกษา ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นิสิต คณะพลศึกษา ทุกท่าน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 คณะพลศึกษาได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ 

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์