คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
09 พ.ย.
PE SWU Be Active Be Healthy Virtual Walk & Run 2022

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ PE SWU Be Active Be Healthy Virtual Walk & Run 2022 เดินวิ่ง เก็บระยะครบ 47 กิโลเมตร

อ่านต่อ..
22 พ.ย.
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565 รอบ 1 Portfolio 1.โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์