เกี่ยวกับคณะ
ติดต่อเรา

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22511
โทรสาร 02-649-5769
อีเมล infopeswu@g.swu.ac.th

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15426
เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมี 3 เส้นทาง คือ
(1) ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
(2) ถนนอโศกมนตรี
(3) ถนนเพชรบุรี