นางสาวจงกลวรรณ โลกวิทย์

บุคลากรสายปฏิบัติการ

พนักงานบริการ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 15426
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

โรงยิม ประสานมิตร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120