ข่าวสารทั้งหมด
25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Timeline ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

06 ต.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำโดยคุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์มอบเงินให้แก่นิสิต คณะพลศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

13 พ.ย. - 29 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายละเอียด SWU TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU TCAS65 กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

18 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ "ครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะพลศึกษา"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ประจำปี 2564 ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

19 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมส่งใจเชียร์นักตบลูกยาง ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน และประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2564

30 พ.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย คณะผู้บริหาร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

07 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นายศิวกร แก้ววีด และนางสาวชมพูนุช เพ็ชรสวัสดิ์ นิสิตโควต้านักกีฬาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษา ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

08 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนายจักริน แก้วพิทักษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขัน รายการ "หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย Muscle and Physique Contest 2021"

12 ธ.ค. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงาน ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาไทยโรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดทรงชัย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ธ.ค. - 01 มิ.ย. 2564
ปริญญาตรี

เสวนาองค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่าน Application zoom

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2564

24 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศคณะพลศึกษา

ประกาศคณะพลศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
10 ม.ค. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

แจ้งช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดพลานามัย) โดย คณะพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line : @573ofjpr

20 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Corresponding author) ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ 1 “Journal of Integrative and Complementary Medicine”

01 ก.พ. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO แบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะพลศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO 

04 มี.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

คณะพลศึกษา จัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์คณะพลศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2565  ผ่านโปรแกรม Zoom

09 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

09 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา

16 มี.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนภรณ์ จันทรดา และนางสาวจีรนันท์ ประเสริฐ นิสิต กศ.บ.พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

16 มี.ค. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 5 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อกบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์”

16 มี.ค. - 28 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 4 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก และประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ‘’ศรีสะเกษเกมส์’’

21 มี.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ How to สร้างวัตถุประสงค์ อย่างไรให้ตอบโจทย์การออกแบบการสอนพลศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์)

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 17 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 3 ในหัวข้อ How to สร้างวัตถุประสงค์ อย่างไรให้ตอบโจทย์การออกแบบการสอนพลศึกษา 

21 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประเภทแอธเลติคฟิสิค

29 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาการออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์”

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Health and Safety Training for Managers จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

31 มี.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ "หมดไฟ ไม่หมดแฟ" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มศว นักกีฬาเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47

31 มี.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

25 เม.ย. - 01 ส.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

คณะพลศึกษาได้จัด โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

30 เม.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา

คณะพลศึกษา ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

02 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

02 พ.ค. - 31 มี.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา  วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565

06 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ทั่วไป

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4)

ในครั้งนี้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท 1.นวัตกรรมการเรียนการสอน (สายวิชาการ) 2.นวัตกรรมพัฒนากระบวนการทำงาน (สายปฏิบัติการ, สายบริหาร) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

21 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ

สัมมนาวิชาการทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.รูปแบบออนไลน์ Zoom Meetings

14 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

 ช่วงเช้า หัวข้อ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อใช้ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วงบ่าย กลุ่มที่1 บุคลิกภาพทางกายและการสื่อสารสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 ผู้นำทางด้านสุขภาพ ยุว อสม.

17 พ.ค. - 01 ต.ค. 2565
ทั่วไป

การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากรภายนอก ที่ได้เสียสละเวลาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ให้กับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

17 พ.ค. - 28 ก.พ. 2565
ทั่วไป

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12 -23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ และนิสิต มศว เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ  ประธานฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

17 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา

นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 73 ปี

26 พ.ค. - 31 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งวงเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ มี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ