ข่าวสารทั้งหมด
25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

09 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

16 มี.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

16 มี.ค. - 28 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตภาควิชาพลศึกษา มศว ชั้นปีที่ 4 สังกัดจังหวัดกระบี่ คว้า 2 เหรียญทองแดง กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก และประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ‘’ศรีสะเกษเกมส์’’

21 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ

ขอแสดงความยินดี กับนายศรุติ อยู่สุภาพ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ประเภทแอธเลติคฟิสิค

29 มี.ค. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสัมมนาการออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์

ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์”

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Health and Safety Training for Managers จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

31 มี.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ "หมดไฟ ไม่หมดแฟ" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

31 มี.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา พันธุลาภ และ นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มศว นักกีฬาเรือพาย จังหวัดสมุทรปราการ คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47

31 มี.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

30 เม.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา

คณะพลศึกษา ต้อนรับ คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

02 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอล ทีมชาย และ ทีมหญิง ของชมรมวอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

02 พ.ค. - 31 มี.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา  วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565

17 พ.ค. - 01 ต.ค. 2565
ทั่วไป

การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากรภายนอก ที่ได้เสียสละเวลาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ให้กับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเชิญไปในงานเสวนา เรื่อง การเป็นมืออาชีพ ในการดำน้ำของ PADI ในงาน Thailand Dive Expo 2022 TDEX2022

17 พ.ค. - 28 ก.พ. 2565
ทั่วไป

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12 -23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ และนิสิต มศว เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ  ประธานฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

17 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา

นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 73 ปี

25 พ.ค. - 01 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

คณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  คณบดีคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tandiyo Rahayu และคณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย  

25 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง “เกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดยบรรณาธิการวารสาร 

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

แสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

ตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี 

27 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

คณะพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ "ด้านวิชาชีพดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564

27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม

27 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

คณะพลศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะ ให้การต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565
ทั่วไป

งานUniversity PR Network Expo 2022

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพรสมัคร ภูมิเขต หัวหน้างานบริการการศึกษาและทีมงาน ได้ออกบูธในงาน University PR Network Expo 2022

04 ก.ค. - 16 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด

05 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้เป็นวิทยากรในการเสวนาปฏิรูปมาตรฐานกลางเพื่อพัฒนามวยไทยอาชีพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี”

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยสู่สังคม วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

คณบดีคณะพลศึกษา และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

06 ก.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี (ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34)

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34 ได้รับรางวัลพิเศษ คว้าตำแหน่ง Mister Star Talent Thailand 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

06 ก.ค. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม 

21 ก.ค. - 22 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สาธิน ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (กกมท.) ร่วมแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

21 ก.ค. - 01 พ.ค. 2565
ทั่วไป

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.ค. - 28 ก.พ. 2565
ทั่วไป

กิจกรรมเสริมสร้างทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 

21 ก.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี

คณบดีคณะพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี 

21 ก.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

แสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่หลักสูตร ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA
21 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ แรกพบคณะพลศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ "แรกพบ" แต่ละสาขาวิชาของคณะพลศึกษา 2565 

17 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

08 ส.ค. - 15 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบครูมืออาชีพ”

08 ส.ค. - 30 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

08 ส.ค. - 30 พ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา: How to Success” (รายวิชา ศษ 391)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

17 ส.ค. - 17 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่1

17 ส.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

17 ส.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

17 ส.ค. - 31 ม.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กรุงเทพมหานคร เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา คณะพลศึกษา

22 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 25 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports วันพฤหัสบดี ที่18 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์ผู้สอนจาก คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษา มศว

22 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

การอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยต์ ไพร์ม เมืองพัทยา 

25 ส.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยสโมสรคณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

25 ส.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

29 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา นำกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

05 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น คณะพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565   ด้านวิชาชีพดีเด่น   ด้านบริการดีเด่น   ด้านบริหารดีเด่น   ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

05 ก.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565

คณะพลศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565 และนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะพลศึกษา

09 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษ

05 ก.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565  ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

01 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การพัฒนาบุคลากร

1. การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  กลุ่มคณาจารย์  2. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย 3. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. แบบฟอร์มของส่วนทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล)

21 ก.ย. - 01 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมงาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

ขอเชิญร่วมงาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

19 ก.ย. - 19 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย

18 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1

ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2565

23 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสาธิต

23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เช้าวันที่ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี