ข่าวสารทั้งหมด
25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

31 มี.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต ภาควิชาสันทนาการ

การจัดรายการภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ ในรายการ "ทาวกะนาด็อก Talkกะนาดาว" โดยนิสิต  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PER224 technology and digital media for recreation

02 พ.ค. - 31 มี.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

02 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 คณะพลศึกษา  วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565

17 พ.ค. - 28 ก.พ. 2565
ทั่วไป

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12 -23 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ และนิสิต มศว เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ  ประธานฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

17 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา

นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 73 ปี

25 พ.ค. - 01 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง “เกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดยบรรณาธิการวารสาร 

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

16 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

แสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

ตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี 

27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม

27 มิ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

คณะพลศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะ ให้การต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565
ทั่วไป

งานUniversity PR Network Expo 2022

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพรสมัคร ภูมิเขต หัวหน้างานบริการการศึกษาและทีมงาน ได้ออกบูธในงาน University PR Network Expo 2022

04 ก.ค. - 16 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด

05 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี”

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยสู่สังคม วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

คณบดีคณะพลศึกษา และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

06 ก.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี (ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34)

ขอเเสดงความยินดีกับ นายธนัช (ซัน) วิไลศรี ศิษย์เก่าสาขาผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 34 ได้รับรางวัลพิเศษ คว้าตำแหน่ง Mister Star Talent Thailand 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

06 ก.ค. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม 

21 ก.ค. - 22 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สาธิน ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (กกมท.) ร่วมแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

21 ก.ค. - 01 พ.ค. 2565
ทั่วไป

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.ค. - 28 ก.พ. 2565
ทั่วไป

กิจกรรมเสริมสร้างทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 

21 ก.ค. - 31 พ.ค. 2565
ทั่วไป

ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี

คณบดีคณะพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ16ปี 

21 ก.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

แสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่หลักสูตร ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA
21 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ แรกพบคณะพลศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ "แรกพบ" แต่ละสาขาวิชาของคณะพลศึกษา 2565 

17 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

08 ส.ค. - 15 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบครูมืออาชีพ”

08 ส.ค. - 30 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

คู่มือนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

17 ส.ค. - 17 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่1

17 ส.ค. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

17 ส.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

22 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 25 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ในรายวิชาเลือกเสรี ZPE09 Happiness Sports วันพฤหัสบดี ที่18 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์ผู้สอนจาก คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษา มศว

22 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

การอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยต์ ไพร์ม เมืองพัทยา 

25 ส.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยสโมสรคณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

25 ส.ค. - 01 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

29 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา นำกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

05 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น คณะพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565   ด้านวิชาชีพดีเด่น   ด้านบริการดีเด่น   ด้านบริหารดีเด่น   ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

05 ก.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565

คณะพลศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565 และนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะพลศึกษา

09 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษ

05 ก.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565  ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

01 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

06 ก.ย. - 01 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย

05 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การพัฒนาบุคลากร

1. การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  กลุ่มคณาจารย์  2. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย 3. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. แบบฟอร์มของส่วนทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล)

19 ก.ย. - 19 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย

23 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสาธิต

23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เช้าวันที่ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี

26 ก.ย. - 20 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา ที่ได้รับเลือกเข้าเก็บตัวทีมคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย

สำหรับการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship (AOKC 2022) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

10 ต.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชม

20 ต.ค. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล

ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

20 ต.ค. - 30 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

รายวิชา สธ ๒๑๔ สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214:Health Aspects of Aging)

การเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์ผู้สูงวัยฯ และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ

26 ต.ค. - 15 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9

โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9 ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา PER411 การจัดการแข่งขันเกม-กีฬา โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ 

31 ต.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้

คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้ 

10 พ.ย. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

“กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ที่ใช้ในการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ มาเป็นอาจารย์พิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในรายวิชา สธ 302 

15 พ.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

พิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565

ภาพพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุข 

15 พ.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

งานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหารคณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมจัดงานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

22 พ.ย. - 01 เม.ย. 2565
ปริญญาตรี

การอบรมและการฝึกดับเพลิงขั้นต้น ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงภายในอาคาร

อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ารับการอบรมและการฝึกดับเพลิงขั้นต้น ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงภายในอาคาร

22 พ.ย. - 28 ก.พ. 2565
ปริญญาตรี

ภาพภบรรยากาศ งาน swu games 2022 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศงาน swu games 2022 ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "การแข่งขันกีฬาของนิสิต มศว และกิจกรรมเชียร์ 16 คณะ 4 วิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 

22 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

รายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่3

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้นำนิสิตฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ในรายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา

22 พ.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ลงปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ลงปฏิบัติภาคสนามให้พื้นที่ อำเภอบ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

24 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการวันครบรอบสถาปนา 47 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ครบรอบ 47 ปี ประจำปี 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล

23 พ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

25 พ.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น (Basic CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)

ภาพฝึกการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น โดยคณะบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 

28 พ.ย. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อนิสิตสาธารณสุขศาสตร์มีแนวทางและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ

28 พ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ  โดยมีอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงาน

28 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้ให้นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค

29 พ.ย. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

01 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565 

07 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาอบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT 

07 ธ.ค. - 01 ธ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน”

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการ

09 ธ.ค. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

แสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครบรอบ 89 ปี

ผศ.ดร.ไพญาดา สังข์ทองและ อาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ เป็นตัวแทนคณะพลศึกษา มศว ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครบรอบ 89 ปี 

09 ธ.ค. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

คณาจารย์คณะพลศึกษา มศว เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ และ อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 

12 ธ.ค. - 01 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มศว วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

22 ธ.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว

ได้รับรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ชี้ขาด/ผู้ตัดสิน ของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ:IBA วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2565 ประจำปี 2565

22 ธ.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) ประเทศกัมพูชา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะพลศึกษา มศว ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ National Institute of Physical Education and Sport (NIPES) ประเทศกัมพูชา ณ คณะพลศึกษา มศว

22 ธ.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทก436 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

22 ธ.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ปฐมนิเทศฝึกวิชาชีพนิสิต วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา มศว

เมื่อเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณาจารย์ ภาควิชา ร่วมให้โอวาท ชี้แนะการปฏิบัติตนและอวยพร แก่ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

26 ธ.ค. - 29 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน

 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน” รายวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 405 มศว

06 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566
ทั่วไป

วันที่ 5 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อาจารย์ ดร.วิจิตร ชะโลปถัมภ์ และ อาจารย์ประเสริฐ ขำดำ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้นำกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

09 ม.ค. - 28 ก.พ. 2566
ทั่วไป

กำหนดการประชุมของคณะพลศึกษา เดือนมกราคม​ 2566

12 ม.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

กิจกรรมที่ 1.6 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : คลินิกนักวิ่ง คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกโภชนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในชุมชนเมือง

17 ม.ค. - 15 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

17 ม.ค. - 30 พ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

19 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566
ปริญญาตรี

สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสิตเรียนดีและมีจริยธรรมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ณ ประเทศเดนมาร์ก

30 ม.ค. - 01 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 แบบ Online และ Onsite ทั้ง 5 ภาควิชา