ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน

ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น