ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย
ภาควิชาสุขศึกษา
1.อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม
2.นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
3.ดร.วนิดา พันธ์สอาด

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น