รายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่3

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้นำนิสิตฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ในรายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่3

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น