รดน้ำขอพร โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนา วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ นางขวัญฤทัย แย้มภิรมย์ศรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนา นำนิสิต สาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ปีที่ 2 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรประกวดแต่งกายชุดไทย ตามรอยออเจ้า“บุพเพสันนิวาส ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561