ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร

               ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่ องครักษ์ และ ประสานมิตร ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สนามกีฬากลางแจ้ง อาคารกีฬา สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส และสนามเด็กเล่น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น