โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คณะพลศึกษา

              ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2563 เรียนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 26 เมษายน 2564 เวลาเรียนตั้งแต่ 16.00-19.00น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด (Download)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น