ประกาศรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา โครงการนิสิตเรียนดีและมีจริยธรรมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ จำนวน 4 โครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และโครงการนิสิตเรียนดีและมีจริยธรรมไปฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย นิสิตที่มีความสนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ผ่านลิงค์ https://goo.gl/forms/mLjHWCtWv7dmxOCy1 หรือแสกน QR Code ด้านล่าง) ทั้งนี้ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยสอบข้อเขียน เวลา 10.00 – 11.00 น. และสำหรับผู้ผ่านข้อเขียนจะสอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ห้อง 105 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 02-649-5000 ต่อ 22515