ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

        

         ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งวงเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ“การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์  มี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.

เข้าร่วมโครงการรูปแบบออนไลน์

Meeting ID : 3336665566

Passcode : 260565

-ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย-

คลิกเพื่อลงทะเบียน

จัดโดย งานบริหารและธุรการ คณะพลศึกษา

ผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมวงเล่า จะได้รับเกียรติบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน

       

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น