คณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tandiyo Rahayu และคณาจารย์จาก Universitas Negiri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ, Research symposium และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น