แสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

          วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทน คณบดีคณะพลศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น