ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

          คณะพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ "ด้านวิชาชีพดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น