ต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

          คณะพลศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและคณะ ให้การต้อนรับ คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนดัดดรุณี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว และเข้าร่วมลงทีมกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์กีฬาฟุตบอลหญิงระหว่างโรงเรียนดัดดรุณี กับทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น