โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

     

           เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด ในครั้งนี้คณะพลศึกษาได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น