สัมภาษณ์รับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะพลศึกษา ได้มีการสอบสัมภาษณ์รับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3 จำนวน 3 ภาควิชาผู้นำนันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย และภาควิชาสุขศึกษา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น