โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565

          สืบสานศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565 และนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะพลศึกษา และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษา มอบโล่และเกียรติบัตร แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น ของคณะพลศึกษาอีกด้วย

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น