ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕


ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน
ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น