ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา ที่ได้รับเลือกเข้าเก็บตัวทีมคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย


          ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา ที่ได้รับเลือกเข้าเก็บตัวทีมคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship (AOKC 2022)
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 รายชื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย คณะพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นางสาวพิกุล ภูจักหิน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
 นักกีฬาคอร์ฟบอล ทีมชาติไทย
นายพงศกร วรสันต์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายฐานัตถ์ วังจีน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายไชยวัฒน์ ตะเอ้กา สาขาวิชาพลศึกษา
นายจิราวัฒน์ ทิพย์อาภากุล สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวณพัชกร วนพานิช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวอรัญญา วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา
นางสาวกษมา ยะหัวดง สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวชนากานต์ กลิ่นนิ่มนวล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวชุฎาพร สุเสนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำทีม
นายจิรภัทร อำนวยผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสรัล แซ่โง้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น