ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

           ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมห้องFitness , Lab และห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  Click 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น