ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล

           ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 และ 25 - 28 ตุลาคม 2565 โดยความร่วมมือกันระหว่าง คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น