งานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารคณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมจัดงานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แก่เยาวชนทั่วโลกในการเชื่อมสัมพันธ์ ผ่านกีฬา สร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้และพัฒนาทักษะและความสามารถของตน อีกทั้งได้จัดเทศกาลเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงเยาวชนทั่วโลกได้มากขึ้น และเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ให้แก่เยาวชนที่ได้รับโอกาสน้อยกว่าทุกคน ได้มีโอกาสเท่าเทียมที่จะเข้าถึงความสนุกสนาน ของกีฬามิตรภาพ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 5 รายการ ทั้งที่เป็นกีฬาโอลิมปิกและกีฬาที่ไม่ใช่โอลิมปิก ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล สมาคมกีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการทางสติปัญญานานาชาติ AIMS, SportAccord และ GAISF ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น