กิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565 ของโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะ ให้นักเรียนได้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ อีกทั้งเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าชม ทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น