แสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครบรอบ 89 ปี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ อาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นตัวแทนคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครบรอบ 89 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รับมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับหน่วยงาน โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น