ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น