ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

          ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา และศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น