ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

           ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มศว เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา และศูนย์กีฬาสิรินธร ร่วมทำกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่าง นิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิต จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น