สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสิตเรียนดีและมีจริยธรรมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ณ ประเทศเดนมาร์ก

          ประกาศรับสมัครนิสิตคณะพลศึกษา สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสิตเรียนดีและมีจริยธรรมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ณ ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 24 มิถุนายน 2566 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 50,000 บาท
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิสิตคณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. ผ่านการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ จัดสอบโดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา
3. GPA ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติดี
5. หลักฐานกิจกรรมด้านอาสา และหลังจากได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านงานวิเทศสัมพันธ์ได้
ทั้งนี้ นิสิตสามารถสมัครออนไลน์ได้
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
แสกน QR Code หรือ คลิก โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ห้อง 105 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมพี่น้ำตาล โทร.080-7711213 LINE : rockarhytarnn

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น