ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

          ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 แบบ Online และ Onsite ทั้ง 5 ภาควิชา แบ่งเป็นโครงการเด็กดีมีที่เรียนและโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ซึ่งคณะพลศึกษา เป็นที่ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเข้าร่วมสอบสัมภาณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น