ลงทะเบียน ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพลศึกษา ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังและสาธิตการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ

                   ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพลศึกษา ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังและสาธิตการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท พานาโซนิค ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 3 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สมัครเข้าร่วม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น