เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพลศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และผู้บริหารคณะพลศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Yamaguchi Takahisa, Director of Department of Sport Science, Sendai University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นอกจากนี้ Sendai University ได้ส่งบุคลากร จำนวน 1 คน และนิสิตชาวญี่ปุ่น จำนวน 3 คน มาศึกษาดูงานและเข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนิสิตของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 อีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น