ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

          ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา และศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น