โครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะพลศึกษา

           ภาพโครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะพลศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ คณะพลศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ณ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น