โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ คณะพลศึกษา

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ คณะพลศึกษา
เปิดรับสมัคร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง เข้าร่วมอบรม
ในหัวข้อ “การนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ
โดย วรรษธรา ธรรมชูโต
โดย สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
- อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน
- ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร
- ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2566
สมัครคลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น