เปิดอบรมอาสาสมัครจักรยานลาดตระเวน

                 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะพลศึกษา โดยอาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ ประธานโครงการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หน่วยอาสาสมัครจักรยานลาดตระเวน จากวิทยากร BST bike support teme สำหรับ นิสิต บุคลากร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มศว มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น