อบรมห้องเรียนอัจฉริยะ

                   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะพลศึกษา จัดอบรมการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นห้องที่มีการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคณะพลศึกษาได้ทำความเข้าใจ เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคณะทีมงานจาก บริษัทพานาโซนิค มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้อง 301 ห้องเรียนอัจฉริยะ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น