โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม English camp

เปิดรับสมัครนิสิตคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี และคณะอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ กิจกรรม English camp เริ่มกิจกรรมในวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ อาคารกีฬา 2 ชั้นล่าง ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 เมษายน 2561 รับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา หมายเหตุ: นิสิตจะได้สแตมป์หมวดจิตอาสา