ทำบุญตักบาตรและวันสถาปนา คณะพลศึกษา

                   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณาจารย์ นิสิต ร่วมจัดงานทำบุญตักบาตรและวันสถาปนา คณะพลศึกษา โดยมีพิธีทางพุทธศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการบริจาคโลหิต กิจกรรมพิพิธภัณฑ์กีฬา 1 Clip 1 Pic 1 Caption ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น