เปิดรับนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัย โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ณ อาคารกีฬา 1  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

  สมัครเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย

  กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วม

  ดาวน์โหลดTempalate บทความวิจัย (WORD) , (PDF)

  กำหนดการเข้าร่วมงาน

หมายเหตุ : ผู้ที่ส่งบทความต้องใช้ @g.swu.ac.th หรือ @gmail.com เพื่อใช้อัปโหลดไฟล์ เท่านั้น!!!

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น