รายงานสื่อเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

รูปเล่ม Proceedings_2562

รายงานสื่อเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

  ใบประกาศผู้เข้าร่วม (ดาวน์โหลด)

  ใบประกาศผู้นำเสนอบทความวิจัย (ดาวน์โหลด)

  รายงานสื่อเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา (ดาวน์โหลด)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น