โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์ผู้ใหญ่ และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

                      วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์ผู้ใหญ่ และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์ผู้ใหญ่และบุคลากรอาวุโส คณะพลศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น