มอบรางวัลเกียรติยศอิสริยาภรณ์ (Olympic Order Posthumously)

                    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบรางวัลเกียรติยศอิสริยาภรณ์ (Olympic Order Posthumously) จาก คุณธิติมา อินทรปาณ ภรรยาของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ไอโอซี ให้ได้รับอิสริยาภรณ์โอลิมปิกในฐานะเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาโลก มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผู้บริหารคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น