เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

                    ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและคุณภาพ ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Eiji Ito จาก WAKAYAMA University และ Assoc. Prof. Shiro Yamaguchi จาก University of Marketing and Distribution Sciences ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมคณะพลศึกษา รวมถึงห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น