โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

                     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ภาพบรรยากาศคณาจารย์ คณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนักเรียนอยากเข้าศึกษาต่อในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ และเข้ารับฟังการบรรยายแนวทางการเข้าศึกษาในคณะพลศึกษาจากคณาจารย์ 5 ภาควิชา และรุ่นพี่ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น