สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะพลศึกษาเปิดสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 มีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆทั่วไปประเทศเข้าร่วมสอบจำนวนมาก ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น